Hiển thị tất cả 21 kết quả

Cá Sắt là dòng mồi chuyên dùng để lure chìm, cào tầng đáy nước, thu hút các loại cá Quả (Lóc, Sộp), cá Tráp, cá Măng…


Cá sắt thường được trang bị lưỡi 3 chấu có ngạnh sắc bén. Vì là mồi lưỡi hở nên gần như cá táp là dính, tuy nhiên đổi lại nó cũng dễ vướng hơn các dòng mồi lưỡi kín như nhái hơi hay mồi mềm. Con mồi thích hợp cho cần thủ mới vì dễ đóng cá, dùng cho các địa hình thoáng, đáy nước ít phải thăm dò như hồ câu dịch vụ hoặc cho các mùa lạnh, cá nhát.