Hiển thị tất cả 32 kết quả

Mồi Mềm đặc biệt hiệu quả khi câu cá nhát, hoặc thời tiết lạnh! Cá sẽ ăn xuống tầm nước dưới, lửng! Lúc đó, Mồi Mềm thực sự sẽ phát huy hiệu quả so với mồi nổi!

Tiết kiệm
Giá từ: 130.000
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm