Các Combo cần, máy hoặc các loại mồi câu được chúng tôi lựa chọn tối ưu về chi phí, cũng như linh hoạt dành cho các cần thủ mới chơi hoặc cần những bộ mồi đầy đủ cho mọi chuyến đi…

COMBO - CẦN & Máy dọc

Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Giá từ: 1.295.000 Giá từ: 1.150.000
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Giá từ: 1.345.000 Giá từ: 1.200.000
Tiết kiệm
Giá từ: 1.170.000 Giá từ: 1.050.000
Tiết kiệm

COMBO - CẦN & Máy Ngang

Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Hết hàng
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Giá từ: 1.820.000 Giá từ: 1.680.000
Tiết kiệm

COMBO - MỒI CÂU

Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm

PHỤ KIỆN CÂU CÁ

Tiết kiệm
Hết hàng
Tiết kiệm