HOA BAN XXX™: Cùng chúng tôi đi những hành trình tuyệt vời, ngoài kia – dưới ánh mặt trời ấm áp, dưới ánh sao đêm tuyệt vời, bên người bạn thương yêu nhất!

TÂN
traveller

Gì cũng thích!

TÙNG
COO

Gì cũng nhát!

TOẢN
Explorer

Gì cũng biết!

HOA BAN FOOD™
adviser

He’s not alone, anymore!