Cần Lure Obsession Mojo Bass | 2 Khúc

Giá từ: 850.000

Cần Lure Obsession Mojo Bass là mẫu cần mới nhất của Obsession. Ấn tượng với chuôi cần bằng Carbon Monocoque, có 2 phiên bản máy dọc và máy ngang, độ cứng M và MH, dài 2m13-2m28, tải mồi từ 6 – 30g.

Xóa