Cần Lure Daiwa Ardito-TR | 3 Khúc – Máy Ngang

2.500.000

Cần Lure Daiwa Ardito -TR cấu tạo 3 khúc gọn nhẹ, đặc biệt thích hợp với những cần thủ có như cầu di chuyển nhiều, xa nhưng vẫn cần một cây cần chất lượng.

  • 763MHFB
Xóa