Cần Lure Daiwa Ardito-TR | 3 Khúc

Giá từ: 2.000.000

Cần Lure Daiwa Ardito -TR cấu tạo 3 khúc gọn nhẹ, đặc biệt thích hợp với những cần thủ có như cầu di chuyển nhiều, xa nhưng vẫn cần một cây cần chất lượng.

  • Dọc-763MHFS
  • Ngang-763MHFB
  • Ngang/Dọc - 70MHF
Xóa