Cần Lure DAIWA CROSSFIRE | 2 Khúc – Máy Ngang

Giá từ: 400.000

DAIWA nghiên cứu và chế tạo dải cần CROSSFIRE theo các điều kiện địa hình, thời tiết khí hậu,kiểu chơi… dành cho người Việt.

  • 602MB-SD
  • 662MHB-SD
Xóa