Cần lure DAIWA CROSSFIRE- X | 2 Khúc – Máy Dọc

Giá từ: 600.000

Cần lure DAIWA CROSSFIRE- X là sự trở lại đầy ấn tượng, với những cải tiến mới hơn, tối ưu hơn để giúp sản phẩm hoàn thiện nhất đến tay cần thủ.

  • 662MS-SD
  • 702MHS-SD
Xóa