Cần lure Daiwa Crossfire-X | 2 Khúc – Máy Ngang

Giá từ: 600.000

Cần lure DAIWA CROSSFIRE- X là sự trở lại đầy ấn tượng, với những cải tiến mới hơn, tối ưu hơn để giúp sản phẩm hoàn thiện nhất đến tay cần thủ.

  • 602MHB-SD
  • 662MHB-SD
Xóa