Cần Lure Daiwa SeaBass Hunter X | 2 Khúc

Giá từ: 3.110.000

Cần Lure Daiwa SeaBass Hunter X | 2 Khúc là cây cần lure ghềnh, biển, ném xa bờ và kết hợp cả câu lục. Blank cần sử dụng công nghệ carbon mật độ cao HVF và mô hình quấn Branding X tăng cường khả năng chống ép xung, giảm trọng lượng.

  • MÁY DỌC
  • 100MH
  • 90M
Xóa