Cần Lure Daiwa Sweepfire | 2 Khúc – Máy Dọc

Giá từ: 300.000

Hãng đồ câu DAIWA đã nghiên cứu và sản xuất cây cần lure SWEEPFIRE dành riêng cho địa hình, thời tiết khí hậu, kiểu chơi… của người Việt Nam.

  • 662MFS
  • 702MFS
  • 702MHFS
Xóa