Cần lure DAIWA TATULA | 2 Khúc

Giá từ: 2.250.000

Dòng sản phẩm cần lure Tatula của Daiwa dành cho cần thủ câu cá săn mồi nhiều kinh nghiệm, người hiểu rõ nhất chất lượng và giá trị của cây cần.

  • 662MS
  • 702MHB
  • 702MS
Xóa