Cần Lure Daiwa Triforce TFR Ι 2 Khúc

600.000

Cần Lure Daiwa Triforce TFR là cây cần duy nhất được thiết kế chuyên biệt để câu Lancer, thích hợp cho câu sông, câu hồ,…đánh các loại cá chép, mè, trê…

  • 902MHS
Xóa