Cần Lure HR EVOLUTION II | 2 Khúc

2.200.000

VUI LÒNG CHỌN LOẠI CẦN & MẪU CẦN
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CHUNG
1
Máy Câu Dọc Shimano Sienna FG 1000-2000-2500-4000
Máy Câu Dọc Shimano Sienna FG - 2500HG

SẴN HÀNG

590.000
1
Máy Câu Dọc Daiwa Exceler LT
Máy Câu Dọc Daiwa Exceler LT | 2018 - 2500D-XH

SẴN HÀNG

1.615.000
1
Máy Câu Dọc Shimano Stradic FL - C3000HG
Máy Câu Dọc Shimano Stradic FL | 2019 - C3000HG

TẠM HẾT

3.500.000