Cần Lure HR Suonaluion Casting | 2 Khúc

Giá từ: 2.550.000

Cần câu lure Suonaluion Casting có thể dùng tốt với nhiều loại mồi và nhiều cách câu khác nhau: Mồi nổi, mồi thìa, spinner, rubber jig…

  • SLC-662M
  • SLC-692ML
Xóa