Cần Lure Megabass Orochi XXX | 2 Khúc

5.500.000

Dòng sản phẩm cần câu Megabass Orochi XXX là hiện thân của sự giao thoa giữa công nghệ cần câu của Nhật Bản và trường phái câu mạnh bạo của Bắc Mỹ.