Cần Lure NOEBY Leisure K4 – S664 | Máy Dọc – 4 Khúc

780.000

Cần Lure NOEBY Leisure Bass K4 S664 có thể sử dụng tốt  ở nhiều địa hình, sông,suối,đầm,hồ những nơi khó di chuyển với nhiều cây cây cối,chướng ngại vật trên đường di chuyển đến điểm câu. Hay đơn giản nói theo cách vui vui của anh em câu kéo đó chính là cây cần trốn vợ.

Liên Hệ

Danh mục: