Cần Lure One Ocean Titan Special | 1 Khúc

1.200.000

Cần Lure One Ocean Titan Special là cây cần 1 khúc titan đặc ruột, trang bị khoen Fuji và được sản xuất tại Singapore. Cần dài 1m5, mẫu 150UL có tải mồi từ 1-20g và tải dây tối đa 18.5kg.

Xóa