Cần Lure Shimano Majestic 2020 Ι 2 Khúc

Giá từ: 850.000

Cần Lure Shimano Majestic 2020 là cây cần đa năng được Shimano gọi là “The one for all”. Thích hợp câu cả nước ngọt và nước mặn bằng dải mồi khá rộng từ 5 – 28g.

  • MÁY NGANG
  • B610M
  • B610MH
  • B610ML
  • B76M
Xóa