Cần Lure Shimano Scorpion 2021 | 2 Khúc

Giá từ: 6.500.000

Cần Lure Shimano Scorpion 2021 là “người em họ” của Shimano World Shaula với trang bị rất nhiều công nghệ nổi bật Spiral X, HI-POWER X, CI4+. Bản máy ngang 1787RS-2 là mẫu cần 2 khúc lỡ với khúc ngọn dài hơn chuôi.

Xóa