Cần Lure Shimano 20 Zodias Ι 2 Khúc

Giá từ: 3.200.000

Cần Lure Shimano Zodias 2020 đem đến chuẩn mực mới cho sự nhạy bén hơn bằng cán cần monocoque carbon, được Shimano gọi là “tia sét trong tay” cần thủ.

Xóa