Dây Căng Lều Phản Quang 4x4m – NatureHike NH15A001-G

75.000

Dây Căng Lều Phản Quang 4x4m – NatureHike NH15A001-G dễ dàng nhận biết trong bóng tối, hữu dụng khi cắm trại qua đêm hoặc làm dây cảnh giới các khu vực nguy hiểm.