Đèn Cắm Trại Fenix CL23 – 300 Lumens

1.000.000 900.000

Đèn Cắm Trại Fenix CL23 – 300 Lumens sử dụng 3 pin tiểu AA thông dụng, vẫn có khả năng hoạt động với 1-2pin và có các chế độ sáng thích hợp cho hầu hết nhu cầu ánh sáng trong chuyến cắm trại.