Khóa Link Daiwa D-SNAP LIGHT

Giá từ: 70.000

Khóa Link Daiwa D-SNAP LIGHT nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh. Đóng gói 10 chiếc/túi hoặc 35 chiếc/túi, với lực tải tương ứng lần lượt:

  • size S là 30lb (13.6kg)
  • size SS: 25lb (11.3kg)
  • size M: 45lb (20.4kg)
  • size L: 55lb (24.9kg)
  • 10 cái/túi
  • 35 cái/túi
  • Size L
  • Size M
  • Size S
  • Size SS
Xóa