Lưỡi Slow Jigging Obession HK030

80.000

VUI LÒNG CHỌN KÍCH CỠ
ĐÓNG GÓI: 2 LƯỠI ĐÔI/ VỈ