Mồi Lure Minnow FL 8110 Sinking | 145mm – 29.5g

185.000

Mồi Lure Minnow FL 8110 Sinking | 145mm – 29.5g có action lặn chìm (sinking) độ sâu 0.6m, thích hợp câu Nhồng, Vược ở ghềnh, cửa biển…