Mồi Lure Minnow FL M007 Sinking | 55mm – 3.6g

115.000

Mồi Lure Minnow FL M007 Sinking | 55mm – 3.6g là con mồi câu suối, câu UL, đánh các loại cá Chày Vây Đỏ, Măng, Vược, Pami, Patet.