Mồi Pop Gỗ NOEBY 1802 | 18cm-70~78g

280.000

Vui lòng chọn MẪU MỒI
Chú ý: Con mồi không bao gồm lưỡi. Thích hợp lưỡi ba tiêu size 5/0, 6/0, 7/0