Mồi VIB V5 Shadow Leopard 12g

120.000

Mồi VIB V5 Shadow Leopard 12g là con mồi vừa có độ nặng của cá sắt, vừa có rung động của cá nhựa, được trang bị bi sắt, trọng tâm thấp, chiều dài 50mmm.

Xóa