Tăng Dã Ngoại Lục Giác NatureHike 21 NH16T013-S | Size L

1.590.000

Size L: 520 x 460cm | Gấp gọn: 70 × 14 × 16 cm | Trọng lượng: 3.4kg