Hiển thị kết quả duy nhất

DAIWA INFEET là series cần câu mới nhất của Daiwa. Được các kĩ sư của Daiwa S.E.A (Đông Nam Á) thiết kế, thử nghiệm, cải tiến phù hợp nhất cho phong cách chơi, kích thước phù hợp nhất cho các cần thủ Đông Nam Á. Với rất nhiều công nghệ tiên tiến mà trước nay hãng chỉ dành cho các mẫu cần cao cấp hơn, ví dụ công nghệ HVF, X45 và sử dụng khoen dẫn dây FlazLite đời mới của hãng Fuji


VIDEO UNBOX & GIỚI THIỆU DÒNG CẦN INFEET CỦA DAIWA