Hiển thị tất cả 11 kết quả

Vì dây dù không co dãn, nên áp lực tạo lên một đường câu từ lưỡi-khóa-phao… cũng như các khoen câu, máy câu sẽ lớn hơn loại cước câu co dãn nhiều. Để khắc phục nhược điểm của dây dù: người ta sẽ gắn một sợi dây cước (leader) vào đầu dây dù. Dây cước ngọn này thường được gọi là dây leader, dây ngọn hay gọi là dây shock leader. Tìm hiểu thêm