Hiển thị tất cả 27 kết quả


Mồi Mềm đặc biệt hiệu quả khi câu cá nhát, hoặc thời tiết lạnh! Cá sẽ ăn xuống tầm nước dưới, lửng! Lúc đó, Mồi Mềm thực sự sẽ phát huy hiệu quả so với mồi nổi!
Tiết kiệm
Tiết kiệm
Tiết kiệm