Hiển thị tất cả 12 kết quả

Mồi VIB là loại mồi có action rung lắc, thường được gắn bi, trừ dòng VIB Silent. Mồi VIB thường dùng câu rê tầng đáy dành cho các loại cá Lóc, Trê, Nheo,…