Cần Lure NOEBY Leisure K4 | 4 Khúc – Máy Dọc

780.000

Cần Lure NOEBY Leisure K4 có thể sử dụng tốt ở nhiều địa hình, sông, suối, đầm, hồ những nơi khó di chuyển với nhiều cây cây cối, chướng ngại vật trên đường di chuyển đến điểm câu.

  • S664
  • S704
Xóa