Dầu Dưỡng Dây Varivas PE 50ml

320.000

Dầu Dưỡng Dây VARIVAS PE-50ml là một loại xịt phủ cho các loại dây PE (dây dù) tạo thành một lớp màng bảo vệ bằng flo trên bề mặt của dây.

SẴN HÀNG