Set Dầu Mỡ Bảo Dưỡng Máy Câu DEUTHLON | Sports Fishing Starter Kit

900.000

Set dầu mỡ bảo dưỡng máy câu DEUTHLON | Sports Fishing Starter Kit có thể vệ sinh, bảo dưỡng lên đến 50 lần hoặc 50 máy câu, bao gồm:

  • 1 Lọ dầu tra vòng bi Cast Lube – 10ml
  • 1 Hộp mỡ Reel Gear Grease Ceramic – 10ml
  • 1 Hộp mỡ tra Drag – Drag Gear Grease – 10ml
  • 1 Hộp mỡ Semi Fluid Grease – 10ml

SẴN HÀNG