Cần Lure HR Silver Sword | 2 Khúc – Máy Dọc

Giá từ: 2.750.000

Hearty Rise sử dụng công nghệ độc quyền NET-V III mới vào thân cần đi kèm dàn khoen Fuji Sic(Nhật) cho cây cần Silver Sword. Điều đó làm giảm đáng kể trọng lượng so với những mẫu cần trước.

  • 762M
  • 802MH
Xóa