Mồi Lure Minnow FL 8120 Floating | 110mm – 13.7g

135.000

Mồi Lure Minnow FL 8120 Floating | 110mm – 13.7g có action nổi (floating) sẽ lặn vài chục phân khi kéo nhanh và nổi gần mặt nước khi kéo chậm.