9 Kinh Nghiệm Câu Lure Cho Người Mới Bắt Đầu

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm từ đơn giản, đến phức tạp hơn trong bộ môn câu Lure nói chung, và câu cá Quả, cá Lóc nói riêng các bác nhé.

0:00 – Giới Thiệu

01:42 – Xác Định Điểm Câu Có Cá

02:56 – Thời Tiết Câu Cá Quả

04:19 – Thời Gian Câu Cá Quả

05:56 – Lựa Chọn Điểm Câu

07:26 – Tốc Độ Rê Mồi

08:36 – Ném Mồi Xa hay Gần

09:53 – Giữ Khoảng Cách

11:05 – Kiên Nhẫn

13:37 – Ném Mồi Đúng Vị Trí

Trả lời